Strefa zagrożenia

strefa-zagroenia-10_l
„Strefa zagrożenia” to akcja społeczna magazynu Coaching. Chcemy nagłośnić negatywne zjawiska w miejscach pracy, takie jak: przemoc psychiczna, wyzysk czy dyskryminacja. Znajdziecie tu porady, jak radzić sobie z przemocą psychiczną w miejscu pracy, rozmowy z ekspertami, inspiracje.