Zmiany temperatur: przyczyny

Temperatura w Europie rośnie. Powodem jest wzrost emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla. Choć temperatura na świecie wzrasta nierównomiernie, to zmiany klimatyczne dotyczą każdego z nas.

Naukowcy twierdzą, że naturalny efekt cieplarniany, dzięki któremu atmosfera ziemska zatrzymuje część ciepła odbieranego ze Słońca, jest wzmacniany przez emisje z przedsiębiorstw przemysłowych i rolniczych.  Chodzi o spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, zwiększa stężenie dwutlenku węgla (CO2), głównego gazu cieplarnianego odpowiedzialnego za globalne ocieplenie. Z kolei lasy pochłaniające dwutlenek węgla są wycinane. Stężenie dwutlenku węgla w ziemskiej atmosferze jest obecnie na najwyższym poziomie w ciągu ostatnich 800 tysięcy lat - nowy rekord został osiągnięty w maju tego roku.

Wyższe temperatury, klęski żywiołowe i podnoszący się poziom mórz wiążą się z ociepleniem klimatu i mogą zasadniczo zmienić życie ludzi na całym świecie. Od 1900 roku poziomy mórz wzrosły średnio o 19 cm na całym świecie. Tempo wzrostu poziomu morza w ostatnich dziesięcioleciach rośnie, dlatego wiele wysp i krajów położonych na dolnej granicy poziomu morza jest poważnie zagrożonych. Jednym z najważniejszych powodów podnoszenia się poziomu mórz jest topnienie lodowców polarnych. Obszar topnienia lodu polarnego od początku lat 80- tych jest dziesięciokrotnie większy niż terytorium Wielkiej Brytanii.

 

Zmiany temperatur w Europie: zima

Zmiany klimatu dotyczą jednakowo miesięcy letnich jak też zimowych. Zmieniający się rozkład temperatury w Europie sprawia, że zimy stają się coraz cieplejsze i niestety coraz krótsze. Zeszłoroczna zima była najcieplejsza w Europie od początku obserwacji temperatury.

Średnia temperatura między grudniem 2019 roku a lutym 2020 roku była o 3,4 stopnia Celsjusza powyżej normy. Była także o prawie 1,4 stopnia Celsjusza wyższa niż poprzednia najcieplejsza zima 2015-2016 roku. Temperatura była wyższa niż zwykle, szczególnie na północy i wschodzie kontynentu. Inne regiony, w których było również cieplej niż przeciętnie, obejmowały północno-zachodnią Afrykę, Iran, Afganistan i Azję Środkową, a także większość Chin, małe części Ameryki Północnej i Południowej oraz zachodnią Australię.

Zima 2020-2021 ma być o 4 stopnie cieplejsza niż norma klimatyczna, a wzrost temperatury będzie miał wpływ na przyszłe zimy.