Robert Cornelius, 1839

Za najstarszy fotograficzny autoportret w historii uważa się wykonany techniką dagerotypii wizerunek amerykańskiego chemika i pioniera fotografii Roberta Corneliusa. Zdjął on pokrywę obiektywu, po czym na minutę przed ponownym jego przykryciem usiadł naprzeciwko aparatu. Tak właśnie w październiku 1839 r. w Filadelfii powstało pierwsze w dziejach ludzkości selfie, a zarazem pierwsza udana fotografia portretowa człowieka. Na odwrocie swojego dzieła Cornelius zamieścił wymowny podpis: „Pierwszy światłowy obraz w dziejach”. Złośliwi twierdzą, że przed zrobieniem sobie historycznego zdjęcia mógł przynajmniej się uczesać.