Naukowcy z Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Alaska przeprowadzili pomiary najwyższego szczytu Kanady - Mount Logan i ustalili, że jest wyższy niż dotąd sądzono. W badaniach użyto laserowego altimetru, który dał wynik 5966 metrów nad poziomem morza. Poprzedni wynik uzyskany przez Służbę Geologiczną Kanady wynosił 5959 metrów.
Specjaliści od razu uspokoili, że cuda w geologii się nie zdarzają. Użyty w poprzednim badaniu GPS mógł dawać błędny odczyt, ale na pewno nie mógł to być błąd kilkumetrowy. Najprostszym wytłumaczeniem wydaje się przyrost warstwy śniegu i lodu na szczycie. A silniejsze opady śniegu na wierzchołku mogą być paradoksalnie spowodowane globalnym ociepleniem. 
Góra nosi imię Williama Logana, dziewiętnastowiecznego naukowca, który założył Służbę Geologiczną Kanady i leży na terenie Parku Narodowego Kluane na granicy między Alaską, a Jukonem. Gdy wspólnie zdobyli go w 1925 roku Amerykanie i Kanadyjczycy przyjęli wysokość 6050 metrów. h.k.