Ubezpieczenie szyb samochodowych a autocasco

 W ramach ubezpieczenia autocasco, czyli kolejnego z dobrowolnych ubezpieczeń, możemy skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej również w przypadku uszkodzenia szyby. Trzeba jednak pamiętać, że wypłata ubezpieczenia za uszkodzenia jak pęknięcia czy odpryski szyby samochodowej będą później brane pod uwagę przy wyliczeniu zniżek – oby to się nie skończyło ich dotkliwą utratą. Lepszym rozwiązaniem może się okazać zakup ubezpieczenia szyb jako opcji dodatkowej. Nie jest to wysoki koszt, ale w przypadku wystąpienia szkody skorzystanie z polisy nie spowoduje, że zostanie nam naliczona zwyżka na autocasco – o ile z obu polis korzystamy u tego samego ubezpieczyciela. Zwyżka nie pojawi się na pewno, jeśli dalej będziemy kontynuować ubezpieczenie w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym. Które szyby podlegają ochronie? Otóż ubezpieczyciel zorganizuje naprawę lub wymianę szyby:

  • przedniej,
  • bocznych,
  • tylnej (jeśli nie jest ona częścią dachu pojazdu).

 

Najczęściej ubezpieczenie nie obejmie okien dachowych ani innych elementów szklanych w pojeździe, ale można je naprawić w ramach polisy autocasco.

W ubezpieczeniu szyb również znajdują się wykluczenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie wymieni szyby na swój koszt, jeśli:

  • doszło do rażącego zaniedbania ze strony kierowcy,
  • szkoda została spowodowana umyślnie,
  • szkoda wynika z wady fabrycznej szyby,
  • przyczyną jest niewłaściwa naprawa pojazdu.

 

Takie ubezpieczenie nie jest też dostępne dla każdego auta. W Allianz np. ochroną ubezpieczeniową obejmowane są następujące rodzaje pojazdów:

a) samochody osobowe,

b) samochody ciężarowo-osobowe,

c) samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności do 2 ton.

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie Polski i poza jej granicami. Należy pamiętać również o sprawdzeniu, jak wygląda kwestia udziału własnego ubezpieczonego w szkodzie. Często franszyza pojawi się w przypadku szyby czołowej albo przy drugiej i kolejnej szkodzie bez względu na rodzaj szyby. Ubezpieczyciele mają w tym zakresie odmienne zasady. Należy również pamiętać, że ubezpieczyciel może nie pokryć kosztów związanych z wymianą elementów trwale związanych z szybą.

Wybierając ubezpieczenie szyb, należy koniecznie zwrócić uwagę na to, ile wynosi suma ubezpieczeniowa. Czy aby na pewno jest ona wystarczająca?

 

Uszkodzenie szyby w aucie a konsekwencje

 Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jazda w aucie, w którym szyba ma ubytki lub pęknięcia, grozi mandatem. Choć kierowcy często odkładają moment wymiany tej szyby, bo nie powoduje ona pogorszenia widoczności, to jednak muszą sobie zdawać sprawę z konsekwencji. Policjant może podczas kontroli nie tylko nałożyć mandat karny, ale nawet zatrzymać dowód rejestracyjny. Co więcej, usterka szyby może spowodować, że osoba dokonująca przeglądu technicznego nie podbije dokumentów do momentu wymiany szyby.

 

Ubezpieczenie szyb – dla kogo?

 Zakup ubezpieczenia szyb jest bardzo dobrym pomysłem szczególnie w przypadku kierowców, którzy często jeżdżą swoim autem i pokonują znaczne odległości. Polisa ta przydać się może zdecydowanie tym kierowcom, którzy nie mają wykupionego autocasco, ale również tym, którzy mają to ubezpieczenie, gdyż dzięki temu skorzystanie z ubezpieczenia szyby nie spowoduje zwyżki na AC – o ile kierowca korzysta z obu ubezpieczeń w jednym towarzystwie. Sprawdź ofertę ubezpieczenia szyb na stronie https://www.allianzonline.pl/ubezpieczenie-samochodu/ubezpieczenie-szyb.html