Ogromne ilości drobnocząsteczkowego pyłu powstają podczas pokazów ogni sztucznych. Pył taki może wywoływać stany chorobowe układu oddechowego i układu krążenia. Zawartość tego pyłu w powietrzu wzrasta podczas pokazów ogni sztucznych ponad dziesięciokrotnie. Badania zostały przeprowadzone w Leeds (Wielka Brytania) podczas dorocznych pokazów ogni sztucznych. Dla porównania zbadano zawartość powietrza przed imprezą. Wyniki publikuje magazyn „Journal of Environmental Monitoring. h.k.