»    Pytanie 9
Jeśli mam się przemieścić między dwoma odległymi miejscami w mojej miejscowości…
(a)    Przeważnie umiem wyobrazić sobie drogę, ale nie zawsze jest to takie łatwe – czasem muszę pokrążyć.
(b)    Raczej potrafię z łatwością wybrać najkrótszą drogę.
(c)    Najczęściej sprawia mi to dużą trudność.

 »    Pytanie 10
Zanuć fragment biesiadnej pieśni: „Gdybym miał gitarę”. Ile w nim jest różnych dźwięków?
(a)    3
(b)    Tak naprawdę to nie wiem.
(c)    5