Samsung przesuwa granice możliwości sprzętu, oprogramowania i usług, konstruując urządzenia, które usprawniają łączność oraz udostępnianie treści między użytkownikami.
Przykładem tej idei jest ekosystem Samsung, który wykracza poza ograniczenia współczesnej technologii i wprowadza rozwiązania pozwalające na sprawne i jednoczesne korzystanie z różnych mobilnych doświadczeń.