Znajdujący się w przedniej części silnika odrzutowego, napędzany przez turbinę wentylator zasysa powietrze. Część powietrza jest sprężana w kompresorze i trafia do komory spalania. Tam miesza się z paliwem, a powstała mieszanka pala się gwałtownie, wytwarzając gaz o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Powstały gaz trafia na łopatki turbiny wysokiego ciśnienia, która napędza kompresor, a następnie na łopatki turbiny niskiego ciśnienia, napędzającej wentylator. Pozbawiony dużej części energii gaz wydostaje się na zewnątrz silnika, stanowiąc niewielką część siły ciągu. Pozostała część zassanego powietrza przepływa przez kanał zewnętrzny, chłodzi silnik i, wypływając na zewnątrz, wytwarza główną siłę odrzutu stanowiącą ciąg.

W nowszych silnikach np. GE90 (wykorzystywanych aktualnie w samolotach Boeing 777), oraz najnowszym GEnx (Boeing 787 oraz Airbus Industrie A350) łopatki wentylatora wykonuje się z materiałów kompozytowych, co zapewnia silnikowi większą trwałość i obniżoną wagę oraz znacznie wpływa na spadek kosztów eksploatacji.