Niewielka pojemność, podstawowe funkcje, niecodzienne kształty - to empetrójka Aigo z Chin. h.k.