Astronomiczna jesień rozpoczęła się w Polsce pluchą i pierwszym śniegiem, który dokładnie przykrył nawet kilkunastocentymetrową warstwą Zakopane i Tatry. Astronomiczna jesień rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej, czyli w chwili przecięcia przez Słońce równika niebieskiego w trakcie jego pozornej wędrówki po ekliptyce z półkuli północnej na półkulę południową. Ten moment przypadł na godzinę 17:45 w poniedziałek. Jesień potrwa do przesilenia zimowego, czyli do najkrótszego dnia w roku. h.k.