Czy widok plastra miodu może wy wołać niepokój? Okazuje się, że tak. Jedną z najdziwniejszych zdefiniowa nych niedawno przypadłości jest try pofobia, czyli lęk przed nagromadze niem otworów. Prof. Arnold Wilkins i dr Geoff Cole z brytyjskiego Uni wersytetu w Essex twierdzą, że try pofobia ma podłoże ewolucyjne – jest reakcją obronną organizmu na widok charakterystycznego wzoru, który występuje w szacie jadowitych zwie rząt. Trop ten może stanowić ważną wskazówkę dla badaczy mechanizmu - powstawania fobii. - Jeżeli czynnik wyzwalający lęk wy stępuje rzadko w naszym otoczeniu, - cierpimy np. na papafobię (lęk przed - papieżem), można udawać, że pro blem nie istnieje. Gorzej, jeśli na co - dzień zmagamy się z dendrofobią - (lękiem przed drzewami), somnifo bią (lękiem przed zaśnięciem) czy autofobią (lękiem przed samym sobą). W takim wypadku niezbędna jest wizyta u specjalisty, żeby zaordynował odpowiednie leczenie.

Jeśli po przeczytaniu tych słów poczułeś niepokój, możesz cierpieć na jatrofobię, objawiającą się panicznym lękiem przed wizytą u lekarza. Albo na maniafobię, czyli lęk przed chorobą psychiczną. Ewentualnie na fobofobię. Tak, tak – lęk przed samą fobią. Na szczęście naukowcy niedawno ogłosili przełom w leczeniu zaburzeń lękowych. Podanie jednej dawki propranololu w trakcie wizualizowania czynnika stresogennego skutkowało modyfikacją wspomnień i zanikiem lęku, a efekt utrzymał się przez rok. Wygląda to obiecująco!

Leczenie pacjentów z zaburzeniami lękowymi czy zespołem stresu pourazowego zazwyczaj opiera się na długotrwałej terapii poznawczo-behawioralnej i regularnym przyjmowaniu leków, które pomagają łagodzić symptomy. Nowa metoda naukowców z Holandii polega na bardzo krótkiej jednorazowej interwencji, która prowadzi do natychmiastowego zaniku strachu. Naukowcy z Uniwersytetu w Amsterdamie dowiedli, że fobię można wyleczyć w ciągu kilku minut. Wystarczy pomyśleć o tym, co budzi największy strach i jednorazowo zastosować propranolol – lek, który powoduje chwilową utratę pamięci. Taka metoda okazała się skuteczna w przypadku zwalczania arachnofobii.

W eksperymencie wzięło udział 45 osób, które bały się pająków. Badanie polegało na aktywizacji lęku – najpierw uczestnikom pokazywano tarantulę – następnie podawano im pojedynczą dawkę propranololu lub placebo. Wyniki były zaskakujące: u uczestników, którzy otrzymali propranolol, następowała modyfikacja
istniejących wspomnień. Osoby doświadczające panicznego lęku przed pająkami i unikające ich jak ognia przestawały odczuwać strach, a efekt ten utrzymywał się przez kolejny rok.