Pompeje: historia

Historia miasta jest bardzo złożona. Badacze przyjmują, że zostało założone ok. VIII wieku p.n.e., a następnie przechodziło z rąk do rąk. Najpierw znalazło się pod panowaniem greckim, a następnie etruskim i samnickim. Właśnie pod panowaniem Samnitów miasto znacząco się rozwinęło, stając się nowoczesnym ośrodkiem portowym, z własnymi urzędami i bujnym życiem gospodarczym. 

Największy rozkwit miasta przypada na czas Cesarstwa Rzymskiego. Wówczas Pompeje stały się jednym z najbogatszych miast Cesarstwa. Handel, rolnictwo i uprawy winorośli przyniosły ogromne zyski. Czynnikiem, który się do tego przyczynił, było korzystne położenie geograficzne.

Co wydarzyło się w Pompejach, że tak wspaniałe miasto nagle zniknęło? Pasmo sukcesów przerwała erupcja wulkanu w 79 roku n.e., poprzedzona kilkanaście lat wcześniej silnym trzęsieniem ziemi. Wybuch wulkanu sprawił, że całe miasto zostało pogrzebane pod sześciometrową warstwą pyłu. W połączeniu z innymi czynnikami miasto zostało całkowicie zniszczone, a jego mieszkańcy - uśmierceni. Niewielu ludziom udało się uciec. Jednym z nich był Pliniusz Młodszy, który opisał swoje doświadczenia związane z ucieczką przed zabójczymi skutkami wybuchu Wezuwiusza.

Dopiero od XVIII wieku prowadzi się na terenie miasta prace archeologiczne. Odkrycie spotkało się ze sporym zainteresowaniem. Dzięki wysiłkom wielu pokoleń badaczy dokonano licznych znalezisk. Ruiny miasta wciąż jednak skrywają tajemnice. Obecnie naukowcy skupiają się głównie na pracach konserwatorskich związanych z odkrytymi już obiektami zabytkowymi. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługują malowidła ścienne i mozaiki.