Polskie tradycje: wigilijny wieczór

Polskie tradycje bożonarodzeniowe wiążą się głównie z dniem 24 grudnia, kiedy wieczorową porą zasiadamy wspólnie z rodziną do wigilijnego stołu. Podczas kolacji towarzyszy nam wiele zwyczajów:

  • serwowanych jest 12 potraw, które odwołują się do 12 Apostołów,
  • dzielimy się opłatkiem z najbliższymi i składamy sobie życzenia na Nowy Rok,
  • kładziemy siano pod białym obrusem na wigilijnym stole: symbolizują one stajenki oraz czystość,
  • śpiewamy kolędy,
  • dzielimy się prezentami, które znajdujemy pod choinką,
  • o północy wybieramy się na pasterkę.

Wielu z nas nie wyobraża sobie wigilii bez tych elementów. Są one stałym elementem tradycji i do dziś towarzyszą nam w przeddzień Bożego Narodzenia.

 

Polskie tradycje: pusty talerz przy wigilijnym stole

Polskie tradycje i obyczaje świąteczne mają często głęboką wymowę. Taką tradycją jest na przykład pozostawianie dodatkowego nakrycia przy wigilijnym stole. Zwyczaj ten świadczy o głębokim przywiązaniu Polaków do troski o życie chorych i ubogich: pozostawiając pusty talerz domownicy świętujący przy wigilijnym stole nie tylko wykazują pamięć o samotnych i bezdomnych, ale także wyrażają bezpośrednią gotowość do podzielenia się posiłkiem z najbardziej potrzebującymi. 

Pusty talerz przy stole jest od wielu lat stałym elementem katolickiej obrzędowości. Zwyczaj ten wpisuje się w chrześcijańskie nauczanie o człowieku, stąd jego zakorzenienie w polskim (w dużej mierze wciąż pełnym ludzi wierzących) społeczeństwie wydaje się naturalne.

 

Polskie tradycje: topienie Marzanny

Zwyczaj topienia marzanny to stara, polska tradycja. Marzanna, symbolizująca czas zimy i śmierci, jest topiona wraz z nadejściem wiosny. Warto mieć na uwadze, iż tradycja ta jest nie tylko związana z żegnaniem zimy, ale także wyraża troskę o dobry urodzaj w nadchodzącym sezonie letnim.

W przeszłości zwyczaj topienia kukły marzanny był bardziej powszechny, choć także obecnie ma on w Polsce wielu zwolenników. Popularny jest zwłaszcza na terenie Śląska.