Funkcjonariusze zgłosili się do Google, by sprawdzić, czy nowe technologiczne okulary usprawnią ich codzienną pracę. 

Google Glass na razie są dostępne jedynie w ramach programu testowego Explorer, którego uczestnicy zgłaszają swoje uwagi, a następnie otrzymują powiadomienia, czy Google zdecydował się je wdrożyć. Do programu testowego może zgłosić się każdy obywatel Stanów Zjednoczonych, który ukończył 18 rok życia.