Sprężone powietrze jest doprowadzane z kompresora specjalnym przewodem ciśnieniowym. Po naciśnięciu spustu spada ciśnienie utrzymujące tłok główny w pozycji tylnej, blokującej dopływ powietrza do cylindra. Dzięki temu cofa się, a sprężone powietrze wypełnia cylinder, wypychając jednocześnie do przodu tłok. Jego powierzchnia jest wielokrotnie większa od powierzchni główki iglicy, którą popycha, dzięki czemu (zgodnie z prawem Pascala, które mówi, że ciśnienie zewnętrzne rozchodzi się we wszystkich kierunkach jednakowo) gwóźdź jest uderzany z bardzo dużą siłą. Przy maksymalnym wychyleniu tłoka razem z iglicą, otwarty zostaje kanał wpuszczający powietrze przed tłok, co umożliwia szybki jego powrót do pozycji wyjściowej. Cofająca się iglica zwalnia przestrzeń dla następnego gwoździa, który z magazynku jest przesuwany w górę przez sprężynę. "Zużyte" powietrze wydostaje się z tyłu. Pistolet jest teraz gotowy do powtórzenia całego cyklu.