Wczoraj rozpoczęło się astronomiczne lato, które potrwa do równonocy jesiennej. Latem dzień trwa dłużej niż noc, jednak z upływem czasu noce będą stawać się coraz dłuższe.

Za pory roku odpowiedzialne jest nachyleniu osi obrotu Ziemi do płaszczyzny jej ruchu wokół Słońca nazywanej płaszczyzną ekliptyki, którego kąt wynosi 66,5 stopnia. Dlatego przez pół roku jedna z półkul jest bardziej wystawiona na działanie promieni słonecznych. Dzięki temu na lepiej oświetlonej półkuli jest lato, a na drugiej zima.
Lato na półkuli północnej rozpoczyna się między 21 a 22 czerwca, a w latach przestępnych o jeden dzień wcześniej, czyli między 20 a 21 czerwca. To dlatego, że w kalendarzu rok ma 365 dni (366 w roku przestępnym), a rok astronomiczny, czyli jeden obieg Ziemi wokół Słońca, trwa 365 dni 5 godzin i 48 minut. h.k.

Koniec lata następuje w momencie równonocy jesiennej, czyli między 22 a 23 września (również na półkuli północnej). Pierwszy dzień lata jest jednocześnie najdłuższym dniem w roku, a następująca po nim noc — najkrótszą. Noc Świętojańska, która czasem bywa mylona z najkrótszą nocą, przypada zawsze w wigilię św. Jana, a więc z 23 na 24 czerwca.

Lata astronomicznego nie należy mylić z latem kalendarzowym, którego początek przypada zawsze 22 czerwca i jest niezależny od położenia Słońca względem Ziemi.