Sonda Phoenix, która bada marsjańską glebę w poszukiwaniu życia odkryła w jednej z próbek ślady silnie utleniającej substancji z grupy nadchloranów. Substancja jest bardzo toksyczna i gdyby była stały składnikiem gleby na Marsie, uniemożliwiałaby powstanie tam życia. Ślady toksycznej substancji wykryły dwa urządzenia badawcze. Teraz trwają dalsze badania, które mają ostatecznie potwierdzić bądź wykluczyć uzyskany wynik. Możliwe, że nadchloran pochodzi z lądownika, a jego pochodzenie jest ziemskie. Przemawia za tym fakt, że w próbkach, w których uprzednio wykryto wodę nadchloran nie był obecny. Lądownik Phoenix przekopuje powierzchnię Marsa od 25 maja, a jego misja potrwa jeszcze do końca września. h.k.