Okazało się, że altruiści nie tylko wydają się bardziej atrakcyjni, ale również częściej uprawiają seks. Wynika to niewątpliwie stąd, że zachowania altruistyczne niosą ze sobą ważną informację: „Jeżeli kogoś stać na bezinteresowne akty dobroczynności, prawdopodobnie jest osobą zaradną i posiadającą odpowiednie zasoby. Tym samym wysyła do potencjalnego partnera sygnał, że warto się z nim związać” – wyjaśnia doktor Steven Arnocky, główny autor badań.

Badacze z Uniwersytetu Nipissing w Kanadzie postanowili ponadto sprawdzić, czy z altruizmem wiąże się także częstsze uprawianie seksu. W pierwszym eksperymencie poprosili prawie 300 osób o opisanie, jak często wspierają akcje charytatywne. Następnie zapytano je o seksualną przeszłość oraz oszacowanie, w jakim stopniu podobają się płci przeciwnej. Zgodnie z przewidywaniami osoby wykazujące się altruizmem twierdziły, że bardziej podobają się płci przeciwnej i otrzymują z jej strony więcej zainteresowania. Tym samym przyznawały, że częściej uprawiały seks w ciągu ostatnich 30 dni. „Uzyskany wynik był obarczony dużym błędem, ponieważ uczestnicy sami określali swój poziom altruizmu. W drugim badaniu postanowiliśmy użyć bardziej obiektywnej miary” – wyjaśnili autorzy.

Do drugiego badania zaproszono ponad 330 osób, wręczając im 100 dolarów za udział w badaniu. Pod jego koniec poinformowano ich, że mogą przekazać z tej kwoty dowolną kwotę na cele charytatywne (miara altruizmu). Podobnie jak w poprzednim badaniu zapytano uczestników o ich doświadczenia seksualne, ale jednocześnie zmierzono poziom ich narcyzmu oraz tendencję do kłamania.

Po raz kolejny okazało się, że osoby, które w badaniu wykazały się wiekszą hojnością, deklarowały jednocześnie więcej partnerów seksualnych niż egoiści. Co ważne, ani skłonności narcystyczne, ani tendencje do kłamania (oceniane za pomocą specjalnych kwestionariuszy) nie wpłynęły na uzyskany wynik.

„Rezulaty naszych badań wyjaśniają, dlaczego zachowania altruistyczne przetrwały. Nasi przodkowie, którzy dzielili się z innymi, mieli większe szanse na seks niż osoby, który zachowywały się egoistycznie. W ten sposób i my odziedziczyliśmy tendencję do altruistycznych zachowań” – podsumowują autorzy na łamach czasopisma „British Journal of Psychology”.