Kim jest nihilista? 

Kto to jest nihilista? Można w ten sposób nazwać człowieka, który neguje wszelkie zastane wartości i idee. Nie istnieje dla niego obiektywna prawda, piękno, dobro, zło ani uniwersalna moralność. Wszystko jest w jego odczuciu relatywistyczne i subiektywne, kreowane indywidualnie przez człowieka. W związku z tym odrzuca wszelkie społeczne powinności czy konwenanse. Dystansuje się od wszelkich religii, które w jego odczuciu są irracjonalne, stanowiąc tanie źródło pocieszenia dla słabego człowieka.

Nihilista nie uznaje w swoim życiu żadnych autorytetów ani innych punktów odniesienia. Odczuwa pogardę względem konformizmu i innych zachowań stadnych. Ceni w swoim życiu niezależność, wolność, odwagę siłę oraz niczym nieskrępowane wyrażanie siebie. Odrazę wzbudza w nim natomiast słabość, lęk, pokora czy troska o innych.  

Nihilista uznaje, że człowiek w swojej istocie nie różni się od innych zwierząt. Odrzuca więc świat metafizyczny i duchowy, uznając wiarę w nie jako naiwność. Koncentruje swoją uwagę na zaspokajaniu typowo biologicznych potrzeb. Zdaniem nihilistów nad światem nie czuwa jakakolwiek opatrzność, lecz jest on pełen chaosu i nieuporządkowania. Życie człowieka nie ma żadnego obiektywnego sensu ani kierunku. Nihilista całkowicie dystansuje się od takich pojęć jak grzech, poczucie winy czy wyrzuty sumienia.