Nerpa to jeden z trzech gatunków fok zamieszkujących Bałtyk. Foka obrączkowana jest najmniejszą spośród bałtyckich fok. Charakteryzuje się szarobrązowym umaszczeniem z wzorami w kształcenie wydłużonych pierścieni, stąd jej nazwa - foka obrączkowana. W przeciwieństwie do foki szarej i foki pospolitej, nerpa potrzebuje chłodnych i śnieżnych zim do rozrodu, dlatego na polskim wybrzeżu występuje bardzo rzadko. Zmiany klimatu i polowania sprawiły, że dziś, populacja bałtyckich fok obrączkowanych jest szacowana na zaledwie od 6 do 8 tysięcy osobników. 

- Foki obrączkowane bardzo rzadko pojawiają się na polskim wybrzeżu, gdyż zamieszkują głównie północne wody Bałtyku - mówi Katarzyna Pietrasik z WWF Polska. – Błękitny Patrol WWF odnotował już kilka takich wizyt, a w ubiegłym roku pomagał uratować szczenię nerpy, które po rehabilitacji w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, wróciło do morza. Każda taka obserwacja przypomina nam, jakie skarby kryje w sobie nasze morze i, że warto te skarby odkrywać.

Fundacja WWF Polska zaprasza wszystkich miłośników Bałtyku do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest, m.in. rejs po morzu w poszukiwaniu fok i morskich ptaków. Każdy kto chce wziąć udział w konkursie powinien uzasadnić za co kocha Bałtyk, dodając wpis ze zdjęciem do specjalnej konkursowej aplikacji

- To, jak kochamy Bałtyk okazujemy również poprzez swoje zachowanie – dodaje Pietrasik. - Pamiętajmy, aby w przypadku obserwacji foki lub morświna, nie zbliżać się do zwierzęcia i zapewnić mu spokój. 

WWF Polska przypomina o zgłaszaniu każdej obserwacji foki do Błękitnego Patrolu WWF, dzwoniąc pod numer telefonu 795 536 009 lub do Stacji Morskiej w Helu, telefon 601 889 940. 

Projekt „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.