Ciekawostki o największej gwieździe

  • Gwiazdozbiór Tarczy, w której znajduje się UY Scuti, znany jest także pod nazwą Tarczy Sobieskiego, nadanej mu na cześć polskiego króla Jana II Sobieskiego.
  • UY Scuti jest ok. 1700 razy większa od Słońca.
  • Jeśli chcielibyśmy oblecieć UY Scuti jednym z największych samolotów pasażerskich Boeingiem 777, podróż zajęłaby, bagatela, 1200 lat.
  • UY Scuti, mimo że jest jedną z najjaśniejszym gwiazd znanego nam kosmosu, nie jest widzialna gołym okiem.
  • Przy dobrej pogodzie i widoczności UY Scuti można zaobserwować przy pomocy małego teleskopu, albo silniejszej lornetki. Widać ją jako czerwony obiekt, położony kilka stopni na północ od widocznej gołym okiem Gamma Scuti oraz na północny zachód od Mgławicy Orzeł.
  • Według aktualnych modeli ewolucji gwiazd, koniec UY Scuti jest bliski. Wewnątrz gwiazdy zaczęła się reakcja termojądrowa łączenia jąder helu, a w zewnętrznych warstwach jądra gwiazdy, kontynuowana jest reakcja łączenia jąder wodoru. Przez następny milion lat, w jądrze rozpocznie się fuzja cięższych pierwiastków – litu, węgla, tlenu, neonu i krzemu, po czym rozpocznie się produkcja żelaza. Z czasem, przez brak paliwa jądrowego i zaburzenie równowagi sił panujących w centrum gwiazdy, jej jądro się zapadnie i nastąpi wybuch supernowej. 

Inne największe gwiazdy we Wszechświecie

Choć UY Scuti dzierży status lidera, podobnych jej, choć niewiele mniejszych, jest w znanym człowiekowi kosmosie gwiazd o wiele więcej.
O ile już Słońce jest większe od Ziemi aż 109 razy, większe od niego nawet kilkanaście razy są w pierwszej kolejności błękitne olbrzymy. Są one gwiazdami masywnymi, co oznacza, że ich życie w skali kosmicznej nie trwa zbyt długo. Żyją one najwyżej kilkaset milionów lat. Przykładem błękitnego olbrzyma może być choćby gwiazda Bellatrix, znajdująca się w górnej części gwiazdozbioru Oriona. I jak na błękitnego olbrzyma przystało, mieni się na nieboskłonie niebieską poświatą.

Kolejne pod względem wielkości są błękitne nadolbrzymy, które mogą przekraczać masę Słońca nawet 50 - krotnie. Choć żyją krótko, najwyżej 10 milionów lat, żyją bardzo intensywnie. Są uważane za najjaśniejsze i najgorętsze gwiazdy. Gwiazd takich jest niewiele. Jednym z nich jest również znajdujący się w gwiazdozbiorze Oriona, choć w jego dolnej części, nadolbrzym Rigel.

Następne są czerwone nadolbrzymy, do których zaliczany jest m.in. UY Scuti. Gwiazdy te są większe od słońca już nawet 1,5 tysiąca razy. Charakteryzują się jednak małą gęstością i niską temperaturą. Żyją nie dłużej niż milion lat, i jak wszystkie inne olbrzymy i nadolbrzymy, kończą wybuchem supernowej.

Do czerwonych nadolbrzymów należy m.in. Betelgeza, ponownie znajdująca się w gwiazdozbiorze Oriona, dokładnie w jego lewej górnej części.
Bezpośrednim konkurentem UY Scuti jest VY Canis Majoris z gwiazdozbioru Wielkiego Psa. Gwiazda ta jest 1400 razy większa od Słońca, a jej średnica oceniana jest na 2 miliardy kilometrów. Aby ją obiec po linii równika, promień światła potrzebowałby aż 2 godzin.

Z innych wielkich gwiazd warto wymienić choćby Aldebarana, gwiazdę z gwiazdozbioru Byka, o średnicy większej od słonecznej o 40 razy oraz Antares z gwiazdozbioru Skorpiona, o średnicy... 448 razy większej niż Słońce. Ten olbrzym znajduje się stosunkowo blisko Ziemi, bo „zaledwie” 520 lat świetlnych.