Praski zegar astronomiczny Orloj to średniowieczny zegar astronomiczny, który znajduje się na południowej ścianie Ratusza Staromiejskiego w Pradze. Zegar został skonstruowany w 1410 roku przez zegarmistrza Mikołaja z Kadania i profesora matematyki Jana Sindla z Uniwersytetu Karola w Pradze.

Zegar składa się z trzech głównych części: astronomicznej, która pokazuje położenie ciał niebieskich, kalendarzowej - z medalionami, które reprezentują miesiące oraz z częście animacyjnej - z ruchomymi figurkami dwunastu apostołów i wyobrażeniami Śmierci, Turka, Marności i Chciwości.

Dziś praski Orloj jest jednym z najbardziej znanych zegarów astronomicznych na świecie i popularną atrakcją turystyczną. O każdej pełnej godzinie przed ścianą Ratusza Staromiejskiego zbierają się turyści z całego świata, by podziwiać przedstawienie tego urządzenia, które w średniowieczu było zaliczane do jednego z cudów świata. 

​W ubiegłych latach 9 października Google przypominało m.in.:

  • 77. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej (Doodle z 2013 roku)

  • Dzień Niepodległości Ugandy (Doodle z 2011 roku)

  • Dzień alfabetu koreańskiego Hangul, który jest jednym z niewielu alfabetów stworzonych sztucznie. Każda sylaba tego alfabetu jest zapisywana jako blok składający się ze znaków alfabetu. Słowa w Hangul można zapisywać można poziomo lub pionowo. (Doodle z 2009 roku)

  • 153 rocznica urodzin Mihajlo Pupina, serbskiego fizyka, który stworzył urządzenie do zapobiegania tłumienia sygnałów elektrycznych z zastosowaniem tzw. cewek Pupina (Doodle z 2011 roku)

  • ​​120. rocznicę urodzin Ivo Andrića, jugosłowiańskiegop pisarza i noblisty (Doodle z 2012 roku)