Znikający Chińczyk

Niektórzy z łamigłówkowych ekspertów za najznakomitszą łamigłówkę Loyda (autora „Sprytnych osłów” - patrz obok) uważają „Znikającego Chińczyka”.


Do prostokątnego kartonika przymocowana jest okrągła tarcza, którą można obracać. W pierwszej z pozycji na rysunku widać 13 chińskich wojowników. Po przekręceniu tarczy o niewielki kąt w lewo jeden z Chńczyków znika. Co się z nim stało?
Chińczyk przyniósł majątek Loydowi. Sprzedano 10 milionów egzemplarzy tej łamigłówki.  

12 chińczyków:


13 chińczyków

Pliki w wersji do wydruku:

12 chińczyków13 chińczyków

Sprytne osły

Ta łamigłówka zrobiła w Ameryce wielką furorę. Wymyślił ją Samuel Loyd („Znikający Chińczycy” - obok), najwybitniejszy w historii twórca łamigłówek, żyjący w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. „Trick Donkeys” – bo tak brzmiała oryginalna nazwa tej łamigłówki – odniosła wielki sukces i została sprzedana w ponad - milionowym nakładzie, a Loyd w ciągu kilku tygodni zarobił ponad 10.000 dolarów, co na ówczesne czasy był ogromną sumą pieniędzy.
Po wycięciu trzech elementów wzdłuż przerywanych linii i odpowiednim ułożeniu osłów wsadź obu dżokejów na siodła – tak, aby obaj siedzieli prawidłowo i aby było widać w całości i osły i dżokejów.
Elementów nie można zginać, przecinać itp.

Pobierz plik do wydruku


Rozwiązania obu zagadek szukaj na kolejnych stronach.

Znikający Chińczyk - Rozwiązanie

Łamigłówka ta nie ma klasycznego rozwiązania, nie można wskazać Chińczyka, który znika i pojawia się przy kręceniu tarczą. Chińczycy w jednym położeniu tarczy składają się z innych części niż Chińczycy   w drugim położeniu. Zasadę tę przedstawiono na rysunku.

Powyżej przedstawiono kartkę papieru, na której narysowano trzy prostokaty:
1 – zbudowany z prostokąta A, 2 – zbudowany z prostokątów B i C oraz 3 – zbudowany z prostokąta D. Jeśli teraz przetniemy tę kartkę wzdłuż linii przerywanej i przesuniemy dolną część kartki w prawo, otrzymamy tylko dwa prostokąty:
4 – zbudowany z części A i B oraz 5 – zbudowany z części C i D.
Nie można powiedzieć, że wybrany prostokąt (czy też Chińczyk) znika i pojawia się. To są inne prostokąty (zbudowane  z innych części) i inni Chińczycy – zbudowani z innych części. Całe mistrzostwo zagadki Loyda polega na odpowiednim rozrysowaniu części postaci.

Sprytne osły - Rozwiązanie