Czym jest nadgorliwość?

Według definicji zaczerpniętej ze Słownika Języka Polskiego, człowiek nadgorliwy jest "nadmiernie żarliwy, pilny, staranny". Ktoś taki stawia sobie za punkt honoru wykonywanie swoich obowiązków nie na sto, ale na sto pięćdziesiąt procent, zupełnie ignorując rzeczywiste oczekiwania i potrzeby otaczających go osób. Taka postawa dotyczy najczęściej funkcjonowania w sferze zawodowej, choć w życiu prywatnym potrafi się ujawniać z podobną intensywnością.

Z drugiej strony, czyjaś nadgorliwość może także niejednokrotnie uratować sytuację w pracy albo w domu. Wówczas określilibyśmy ją już raczej mianem skrupulatności, która to cecha wartościowana jest zdecydowanie bardziej pozytywnie. Płynne granice w nazewnictwie odpowiadają realiom samego życia: identyczną postawę postrzega się przecież rozmaicie w zależności od kontekstu.

 

Nadgorliwość w pracy

Mając w środowisku pracowniczym kontakt z przesadnie pilnymi kolegami czy koleżankami, bardzo łatwo przekonamy się, co to jest nadgorliwość. Przejawiająca ją osoba notorycznie zostaje w biurze po godzinach, podejmuje się wielu zadań spoza listy własnych obowiązków i w każdym aspekcie usiłuje wyprzedzać innych przynajmniej o dwa kroki. Niekoniecznie musi być przy tym niekoleżeńska czy agresywna. Jest po prostu... nadgorliwa. 

Takie zachowanie po pewnym czasie zaczyna działać innym na nerwy. Przeważnie okazuje się bowiem nie tylko bezproduktywne, lecz także szkodliwe, wprowadzając bałagan do firmowych struktur. Osoba nadmiernie sumienna może np. przeszkadzać w poprawnym przepływie dokumentów (wszystkie pisma muszą obowiązkowo przejść przez jej ręce, choćby nawet nie miała pojęcia o poruszanej w nich materii) albo utrudniać kontakty z klientami. Jej działania stają się nieuchronnie zarzewiem konfliktów. 

Należy jednak zaznaczyć, że istnieje pewna liczba profesji, w których nadgorliwość uchodzi za zaletę. Mowa tu o zawodach, gdzie liczy się przede wszystkim dokładność, zaś najmniejsze uchybienie proceduralne mogłoby doprowadzić do realnego zagrożenia ludzkiego życia. Do tak rygorystycznych środowisk pracy zaliczają się różnego rodzaju laboratoria, centra badawcze, a także - czy może przede wszystkim - szpitale i gabinety lekarskie.