Nowy system ogrzewania mostów opiera się na montowanych w pobliżu przeprawy lub nad nią zestawach ogniw fotowoltaicznych. Uzyskany tą drogą prąd elektryczny wykorzystywany jest do nagrzewania zalanych asfaltem bądź betonem nagrzewnic. Dzięki temu - podobnemu do domowego ogrzewania podłogowego - systemowi można będzie w znacznej mierze zrezygnować z kłopotliwego odśnieżania i odladzania przy pomocy soli, która powoduje przyspieszona korozję mostów (w tym betonu). System będzie się automatycznie aktywować, gdy stanie się zbyt zimno. Nadchodzącego lata zostanie zamontowany na dwóch mostach w Kansas. Ogrzewanie zainstaluje firma Pave Guard Technologies Inc., która gwarantuje, że żywotność mostów wzrośnie dzięki temu dwukrotnie. System będzie można także zaadaptować do innych miejsc. Na przykład boisk lub chodników. h.k.