Według danych angielskiego Krajowego Urzędu Statystycznego (ONS) od 2004 r. liczba samobójstw wśród kobiet była również najwyższa, a od 2012 roku znacząco zwiększyła się też w przedziale wiekowym od 10 do 24 lat. Ofiarami ponad trzech czwartych samobójczych śmierci, które zostały zarejestrowane w 2019 roku, byli jednak mężczyźni – 4303 przypadki, przy 1388 przypadków dotyczących kobiet.

Wskaźnik samobójstw mężczyzn, który wynosi 16,9 zgonów na 100 tysięcy osób (światowa średnia = 10,5 zgonów), osiągnął poziom najwyższy od 2000 roku, ale podobny to tego z 2018. W przypadku kobiet wskaźnik ten wynosi 5,3 zgonów na 100 tysięcy osób – najwyższy od 2004 roku, ale ponownie zgodny z danymi z poprzedniego roku. W sumie w 2019 r. w Anglii i Walii odnotowano 5 691 samobójstw, przy czym na 100 000 mieszkańców odnotowano łącznie 11 zgonów.  

Ze wszystkich grup wiekowych najwyższy wskaźnik samobójstw wśród mężczyzn odnotowano w grupie 45-49 lat – jest on równy 25,5 zgonom na 100 tysięcy osób. W przypadku kobiet najbardziej podatną na samobójcze myśli grupą są osoby w wieku od 50 do 54 lat, w przypadku której współczynnik ten wyniósł 7,4 zgony na 100 osób. 

Od 2012 roku znacząco wzrósł również wskaźnik samobójstw wśród młodych kobiet i dziewcząt w wieku od 10 do 24 lat, osiągając w ubiegłym roku swój najwyższy poziom – 3,2 zgonów na 100 tysięcy osób.

Krajowy Urząd Statystyczny opublikował również wstępne dane na temat zgonów samobójczych zarejestrowanych w Anglii w szczytowym okresie pandemii koronawirusa, czyli między kwietniem a czerwcem tego roku. W tym czasie na 100 tysięcy osób przypadało 6,9 śmierci samobójczych, co odpowiada 845 zarejestrowanym zgonom, ale według ONS ta niewielka liczba prawdopodobnie wynika z opóźnień związanych z epidemią COVID-19.

Badacze stwierdzili, że wstępne dane należy interpretować "z ostrożnością", ponieważ wszystkie samobójcze zgony w Anglii są badane przez koronerów. "Biorąc pod uwagę czas potrzebny do przeprowadzenia śledztwa (około pięciu miesięcy), nie znamy obecnie całkowitej liczby samobójstw, które miały miejsce podczas pandemii koronawirusa" – podano w oświadczeniu.


A jak wygląda to w Polsce?

W naszym kraju statystyki dotyczące samobójstw również nie są zbyt optymistycznie. Wskaźnik samobójstw wynosi tu 16,2 na 100 tysięcy mieszkańców, ale w przypadku mężczyzn jest on zatrważająco wysoki –  23,9 (4. miejsce od końca w UE) Polskie kobiety targną się na swoje życie to relatywnie rzadko (3,4 samobójstw na 100 tysięcy osób).

Sytuacja wygląda nieciekawie także wśród seniorów – w 2019 roku liczba osób w wieku ponad 85 lat, które odebrały sobie życie, wzrosła o 20 procent, a w całej grupie osób 65+ o 10 procent w stosunku do ubiegłego roku. 

Z oficjalnych statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że próby samobójczej dokonują osoby najczęściej w wieku od 30 do 34 lat. W 2019 roku odnotowano 1363 przypadki, z których 474 skończyły się zgonem. Więcej śmiertelnych przypadków zarejestrowano jednak wśród grupy wiekowej 60-64 lata – w ubiegłym roku popełniły samobójstwo 533 osoby w tym przedziale wiekowym.

Problem samobójstw w Polsce nie dotyczy jednak tylko starszych osób – ich liczba rośnie w zastraszającym tempie również wśród nastolatków. W ciągu roku liczba prób samobójczych wśród dzieci w wieku od 7 do 12 lat wzrosła o prawie z 26 do 46, czyli o prawie 100 procent. Komenda Główna Policji podaje, że 2019 roku odebrało sobie życie czworo dzieci i 94 nastolatków.

Według WHO co 40 sekund ktoś na świecie odbiera sobie życie. Jeśli znasz kogoś, kto może znajdować się w kryzysie psychicznym, lub sam(a) potrzebujesz rozmowy z psychologiem, nie czekaj i zadzwoń pod bezpłatny numer całodobowego Centrum Wsparcia: 800 70 2222.