Królowie Polski: Piastowie

Historia królów Polski rozpoczyna się wraz z dynastią Piastów, mimo tego, że tuż przed nimi panowali Polanie. Ma to związek z tym, że nie można jednoznacznie potwierdzić informacji świadczących o rządach Polan;nie byli oni również poddawani koronacji. Właśnie ze względu na brak koronacji, Mieszko I, pierwszy piast, nie jest uznawany za króla – choć był pierwszym władcą Polski potwierdzonym przez oficjalne źródła, nigdy nie został koronowany. Za pierwszego króla Polski uznaje się więc Bolesława I Chrobrego, ukoronowanego w 1025 roku. Wszyscy piastowscy królowie Polski po kolei to:

 1. Bolesław I Chrobry (1025; przed koronacją panował od 992 r.)
 2. Mieszko II Lambert (1025–1031; panował do 1034 r. już bez korony, jako książę)
 3. Bolesław II Szczodry (1076 - 1079)
 4. Przemysł II (1295–1296)
 5. Władysław I Łokietek (1320 - 1333)
 6. Kazimierz III Wielki (1333 - 1370)

 

Królowie Polski: Andegawenowie

Polscy królowie nie zawsze byli naszymi rodakami – doskonałym przykładem są Andegawenowie, których władza dała początek unii polsko-węgierskiej. Unię łączącą obydwa państwa definiuje się jako unię personalną – kraje łączył wspólny władca, przy jednoczesnym zachowaniu odrębnych instytucji państwowych. Królowie Polski z rodu Andegawenów to:

 1. Ludwik Węgierski (1370-1382)
 2. Jadwiga Andegaweńska (1384-1399) – pomimo bycia kobietą, była nie królową, a królem;

 

Królowie Polski: Jagiellonowie

Koronowanie Jadwigi Andegaweńskiej na króla miało na celu późniejszą koronację jej małżonka zgodnie z zasadą Iure uxoris (prawo żony). Mężczyzna zostawał w takiej sytuacji koronowany z faktu poślubienia wybranki będącej już władczynią. Właśnie w ten sposób ukoronowany został Władysław II Jagiełło – co jednak ciekawe, po drugiej koronacji oboje z małżonków pozostawało prawnie królami. Sam okres panowania Jagiellonów jest nazywany Złotym Wiekiem Rzeczpospolitej – to właśnie w tamtych czasach kraj rozrósł się najmocniej i zyskał na sile. Którzy Jagiellonowie panowali jako królowie Polski? Lista wygląda następująco:

 1. Władysław II Jagiełło (1386-1434)
 2. Władysław III Warneńczyk (1434-1444)
 3.  Kazimierz Jagiellończyk (1447-1492)
 4. Jan Olbracht (1492-1501)
 5. Aleksander Jagiellończyk (1501-1506)
 6. Zygmunt I Stary (1506-1548)
 7. Zygmunt II August (1530-1572)