Królowa Jadwiga: życiorys 

Królowa Jadwiga przyszła na świat pomiędzy 3 października 1373 roku a 18 lutego 1374 roku w Budzi, a zmarła 18 lipca 1399 roku w Krakowie. Jej ojcem był węgierski król Ludwik Andegaweński, a matką królowa Elżbieta Bośniacka. Od pierwszych lat życia rodzice przygotowywali ją do objęcia tronu, dbając o jej wszechstronne wykształcenie. Szybko nauczyła się pisać i czytać, poznała języki obce, a także zaznajomiła się z literaturą i sztuką. Już jako kilkuletnia dziewczynka, 15 czerwca 1378 roku, formalnie zaręczyła się z Wilhelmem z dynastii Habsburgów, którego pokochała. 

Jadwiga nie mogą jednak wyjść za swojego ukochanego Wilhelma, ponieważ ważniejsze od jej osobistego szczęścia okazało się dobro Polski. Już w wieku 10 lat objęła tron, zostając królową. Jej koronacja odbyła się 16 października 1384 roku. Z powodu napiętej sytuacji politycznej, musiała zostać żoną Władysława Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego. Zawarli związek małżeński 15 lutego 1386 roku, a kilka dni później Jagiełło przyjął chrzest, co umożliwiło następnie zawarcie unii polsko-litewskiej. Dzięki temu nasz kraj mógł odzyskać stabilizację polityczną i zapewnić sobie wieloletni dobrobyt. 

Królowa Jadwiga prowadziła mądre i odważne rządy, dbając o dobro swoich poddanych. Doskonale łączyła modlitwę z działaniem, angażując się w działalność polityczną, kulturową, charytatywną oraz oświatową. Była osobą nieustępliwą o silnym charakterze. Zmarła w wieku 25 lat, po czym została pochowana na Wawelu. Królowa Jadwiga Andegaweńska została ogłoszona świętą 8 czerwca 1977 roku. Kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II w trakcie mszy odprawianej na krakowskich błoniach. Święta Jadwiga została także ogłoszona patronką Polski. Krótko po śmierci królowej liczni wierni zaczęli odbywać pielgrzymki do jej grobu. Oddawali jej cześć oraz prosili o wstawiennictwo w swoich sprawach. Byli przekonani o jej świętości. 

 

Zasługi królowej Jadwigi 

Święta królowa Jadwiga zdążyła zapisać w swoim życiorysie ważne zasługi. Odegrała istotną rolę w przyłączeniu Rusi do Polski, dowodząc polskim wojskami. Była znana z dyplomatycznych umiejętności, łagodząc konflikty z wrogami naszego państwa. Rozmawiała m.in. z Konradem de Jungingenem, wielkim mistrzem krzyżackim. Przyczyniła się również do zawarcia ugody pomiędzy Władysławem Jagiełłą a jego bratem, księciem Witoldem.  

Jadwiga królowa Polski odniosła także liczne zasługi dla polskiej nauki i kultury. Odnowiła Akademię Krakowską i utworzyła na niej studia teologiczne. Powołała również kolegium przy Uniwersytecie w Pradze. Była także fundatorką licznych kościołów, klasztorów i szpitali. Zleciła ponadto tłumaczenie na język polski Księgi Psalmów. 

 

Jadwiga Andegaweńska: wygląd 

Królowa Polski Jadwiga była wyjątkowej urody kobietą. Jan Długosz nazwał ją nawet najpiękniejszą niewiastą na świecie. Wyróżniała się wysokim wzrostem (powyżej 170 centymetrów), drobną i owalną twarzą, a także pięknymi i zdrowymi zębami. Miała także lekko piękne, gęste włosy o rudawym zabarwieniu. Jej miednica była natomiast nienaturalnie zwężona. Dzięki swojemu osobistemu urokowi, królowa Jadwiga potrafiła wywierać wpływ na mężczyzn, co pomagało jej w działalności politycznej.