Współczesna nauka ułatwia życie wszystkim spragnionym wiedzy. Neurologia, psychologia, psychiatria, fizyka, neurobiologia – specjaliści tych i innych dziedzin wciąż dokonują nowych, zaskakujących odkryć dotyczących budowy i funkcjonowania ludzkiego mózgu. Na ich podstawie autorzy systemu SITA opracowali metodę nauki w stanie relaksu. Pozwala ona na opanowanie podstaw języka obcego już w kilka dni. Ale od początku...

Ludzki mózg zbudowany jest z komórek nerwowych (neuronów), które nieustannie generują impulsy elektryczne. W ciągu dnia, gdy jesteśmy w pełni aktywni: kiedy myślimy, rozmawiamy, działamy, neurony generują od 13 do 30 impulsów w ciągu sekundy (mówimy wówczas o falach mózgowych beta). W momencie gdy odpoczywamy, jesteśmy spokojni, rozluźnieni, gdy układamy się do snu bądź gdy właśnie się obudziliśmy komórki nerwowe generują od 7 do 13 impulsów w ciągu sekundy (tzw. fale alfa). Podczas snu, gdy coś się nam śni fale mózgowe mają jeszcze niższą częstotliwość (są to fale theta o częstotliwości od 3 do 7 Hz). Podczas bardzo głębokiego snu ludzki mózg generuje fale delta (o częstotliwości poniżej 3 Hz).System SITA wykorzystuje do nauki stan głębokiego odprężenia (gdy w naszym mózgu występują fale alfa). Okazuje się bowiem, że fale o tej częstotliwości cechuje wysoka synchronizacja. Oznacza to, że fale wygenerowane przez dwa neurony w dwóch różnych częściach kory mózgowej osiągają swoje minimum i maksimum w tym samym czasie. Dzięki temu impuls, a więc i informacja, którą ze sobą niesie jest bez trudu przekazywana pomiędzy neuronami. W stanie relaksu łatwiej się koncentrujemy na jednym temacie, szybciej przyswajamy nowe informacje, a także zapamiętujemy je na dłużej. Autorzy systemu SITA opracowali urządzenie, które umożliwia osiągnięcie stanu relaksu o dowolnej porze dnia – urządzenie SITA. Do urządzenia dołączono specjalnie nagrane kursy na płytach CD z lekcjami języków obcych. W stanie głębokiego odprężenia odsłuchujemy materiał przeznaczony do zapamiętania i... zaczynamy mówić w języku obcym. W metodzie SITA wiek ani zdolności językowe nie odgrywają żadnej roli. Dowodzą tego eksperymenty przeprowadzone na uniwersytecie Bundeswehry w Hamburgu. Badaniom poddano tu grupę kilkudziesięciu osób w wieku od 20 do 68 lat, o różnym poziomie wykształcenia. Osoby, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z językiem francuskim przez tydzień (po 6 godzin dziennie) zapamiętały 1138 słów i zwrotów. To ok. 70%, nauka metodą tradycyjną pozwala zapamiętać ok. 30%.

Metoda SITA jest dowodem na to, że nauka może być przyjemna, bezstresowa i co najważniejsze efektywna. Autorzy metody SITA wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauk medycznych i techniki sprawili, że każdy bez względu na wiek czy predyspozycje może nauczyć się języków obcych.

Więcej informacji o SITA na stronie producenta www.sita.pl