Jeśli przyjmujemy szkolny podział stanów skupienia, to nie mamy wątpliwości, że płomień nie jest ciałem stałym, bo nie ma regularnej struktury atomów nadającej mu kształt. Nie jest też cieczą, ponieważ nie można nalać go do pojemnika. Drogą eliminacji zostaje tylko gaz – tyle że świecący.

Na skutek spalania, czyli utleniania, wydziela się dość energii, żeby rozgrzać go do wysokich temperatur, a każde ciało odpowiednio rozgrzane świeci w świetle widzialnym (chyba że wcześniej się stopi lub wyparuje).

Jeśli znamy bardziej zaawansowany podział stanów materii, możemy błędnie uznać, że płomień jest plazmą. To nieprawda – plazma to zjonizowany gaz, a cząstki obecne w płomieniu pozostają obojętne.