Oto materiał filmowy, uzupełniający felieton dr. Tomasza Rożka „Struktura kryształu”, który znajdziecie na s. 12 w styczniowym wydaniu naszego magazynu!