W doświadczeniu przeprowadzonym przez Morgana Carlsona i Michaela Conboya wzięły udział osoby należące do dwóch grup wiekowych – przeciętnie 23- i 71-latkowie. Od ochotników trzykrotnie pobierano próbki tkanki mięśnia czworogłowego uda.Za pierwszym razem – przed doświadczeniem, gdy nogi ochotników zostały unieruchomione na dwa tygodnie w celu imitacji atrofii mięśni. Następnie – trzy tygodnie po zdjęciu gipsu, gdy ochotnicy ćwiczyli na siłowni, aby nogi wróciły do dawnej formy, a pod koniec ­– po czterech tygodniach od zakończenia doświadczenia, gdy masa mięśniowa uległa regeneracji.

Jak zauważyli badacze, u młodych osób dwa tygodnie bez ruchu jedynie w niewielkim stopniu pogorszyły stan mięśni nóg, podczas gdy u osób starszych dość szybko doszło do przejawów atrofii, co więcej, ich tkanki wykazały tendencję do regresji nawet po miesiącu od zakończenia doświadczenia.

Zdolność tkanek do samoregeneracji ulega zmniejszeniu wraz z wiekiem. U osób starszych dochodzi do utraty masy mięśniowej, zmniejszenia jej wytrzymałości i elastyczności. Poprzednie doświadczenia przeprowadzane na myszach wykazały, że w dorosłych komórkach macierzystych mięśni obecne jest tzw. białko receptorowe Notch, którego aktywacja powoduje wzrost tkanek. Głównym sukcesem badania jest jednak wyjaśnienie roli kinaz aktywowanych migotenami (MARK). Sztuczne blokowanie tych kinaz spowodowało zahamowanie regeneracji komórek młodych mięśni, i na odwrót. Łańcuchy MARK są więc ważnym regulatorem działalności białek receptorowych Notch, niezbędnych do regeneracji mięśni ludzkich.

W tkance mięśniowej starszych osób poziom MARK jest obniżony, co powoduje, że Notch nie ulegają aktywacji, a komórki macierzyste nie są już w stanie regenerować organizmu, jak w przypadku osób młodych.

Łańcuch biochemiczny MARK występuje zarówno u robaków i much, jak i u ludzi, co tylko podkreśla jego ważną rolę. To właśnie on odgrywa decydującą rolę w starzeniu się tkanek ludzkich. A co rezultaty tego doświadczenia przyniosą zwykłemu człowiekowi? Według naukowców bezpośrednia praca z MARK lub Notch może pomóc w podniesieniu poziomu regeneracji i szybszego powrotu do zdrowia.

Wyniki badania zostały opublikowane w magazynie EMBO Molecular Medicine. JSL

źródło: www.berkeley.edu