WARTO WIEDZIEĆ:

E-STUDIOWANIE W PRAKTYCE

założeniu studia online mają taki sam program jak ich stacjonarny odpowiednik, ale mogą trwać krócej. Przykładowo w Georgia Tech zdalne studia informatyczne standardowo trwają sześć semestrów (przy założeniu, że student średnio poświęci na studia ok. 18 godzin tygodniowo w trakcie roku akademickiego). Zarazem istnieje możliwość ich skrócenia przy większym zaangażowaniu lub też przedłużenia dla osób, które np. jednocześnie pracują. Wszystkie materiały – podręczniki, zadania do wykonania itp. – są dostępne online, podobnie jak nagrane wcześniej wykłady. Studenci kontaktują się z wykładowcami za pomocą e-maili, wideoczatów i/lub na zamkniętych forach. Większe egzaminy (w tym kończą- ce studia) odbywają się w „realu” w ośrodkach edukacyjnych współpracujących z Georgia Tech, rozsianych po całym świecie. Uzyskany tytuł ma być równoważny (przynajmniej w sensie formalnym) z otrzymanym przez studenta, który skończył studia na kampusie. 

POLSKI UNIWERSYTET OTWARTY

W Polsce kursy online prowadzi m.in. Polish Open University, a niektóre tak zdobyte dyplomy są wydawane we współpracy z zagranicznymi uczelniami. W większości przypadków studia online stanowią na razie uzupełnienie „zwykłych” kierunków i nie funkcjonują osobno. Polska Komisja Akredytacyjna nie wydała dotąd akredytacji dla studiów prowadzonych tylko i wyłącznie online.

Według przepisów w Polsce liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w trybie online nie może przekroczyć 60 proc. ogólnej liczby godzin dostępnych na danym kierunku oraz poziomie kształcenia. Ponadto uczelnia prowadząca zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zobowiązana jest organizować zaliczenia i egzaminy z danego przedmiotu w swojej siedzibie.

Oznacza to, że w Polsce nie ma studiów kończących się uzyskaniem tytułu naukowego prowadzonych w pełni przez internet. Zdaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość jedynie wspomaga proces dydaktyczny, a nie stanowi odrębnej formy zdobywania wykształcenia.