Podczas gdy flirt kobiety pozostającej w stałym związku wzmacnia więzi pomiędzy nią a jej partnerem, flirtujący mężczyźni stają się bardziej wymagający wobec własnych towarzyszek życia i mniej skłonni do wybaczania im błędów. Do takiego wniosku doszli kanadyjscy naukowcy skupieni wokół Johna Lydona z Uniwersytetu McGill w Montrealu.

          Naukowcy przeprowadzili eksperyment, do którego zaprosili ponad 700 młodych mężczyzn i kobiet pozostających w stałych związkach. Połowa mężczyzn została zapoznana z niezwykle atrakcyjną kobietą, którą przedstawiono im jako kobietę samotną. Nieznajoma zaczęła ich kokietować. Drugiej połowie mężczyn tę samą kobietę przedstawiono jako partnerkę niedostępną – tym razem kobieta zignorowała przedstawicieli płci przeciwnej. Bezpośrednio po tych kontaktach ochotnicy musieli wypełnić ankietę, w której mieli odpowiedzieć na pytania, jaka byłaby ich reakcja, gdyby się dowiedzieli, że są oni oszukiwani przez stałą partnerkę. 12% mężczyzn, którzy flirtowali w pierwszym etapie doświadczenia, przyznało, że miałoby trudności z przebaczeniem partnerce. Te same etapy badania w przypadku kobiet przyniosły zupełnie odwrotny rezultat. Aż 17,5 % flirtujących kobiet przyznało, że łatwiej puściłoby w niepamięć złe postępowanie swojego partnera.

          Naukowcy twierdzą, że mężczyźni trudniej, niż kobiety, opierają się pokusie, inaczej bowiem interpretują zaistniałą sytuację. Jeżeli widzieliby oni w atrakcyjnej, flirtującej z nimi kobiecie, zagrożenie dla swojego stałego związku, ich zachowanie byłoby prawdopodobnie inne – broniliby oni swoich stosunków z partnerką. W kolejnym etapie eksperymentu naukowcy uprzedzili mężczyzn, że spotkają się oni z atrakcyjną kobietą, i poprosili ich, żeby opracowali oni jakąś strategię, która pomoże im oprzeć się pokusie i obronić swój związek. Okazało się, że „przygotowani“ mężczyźni o wiele łatwiej, niż ci, których nie uprzedzono o spotkaniu, nie dali się oprzeć urokowi atrakcyjnej nieznajomej. Według naukowców natura wyposażyła kobiety w większą podejrzliwość wobec atrakcyjnych mężczyzn. Natomiast płeć brzydka nie zawsze jest świadoma konsekwencji, jakie może nieść krótki flirt na boku dla ich stałego związku. 

          Wyniki powyższych doświadczeń zaprzeczają dotychczasowym badaniom, według których flirt któregokolwiek z partnerów miał destrukcyjny wpływ na stały ziązek. Szczegóły badania zostały opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology. JSL

www.apa.org