Na czym polega inteligencja emocjonalna? 

Emocjonalna inteligencja to pojęcie, którego definicja kładzie nacisk na posiadanie umiejętności zarządzania własnymi emocjami. Występuje również pod nazwą „dojrzałość emocjonalna”. Polega na zdolności rozpoznawania własnych stanów uczuciowych, a także odczytywania emocji innych ludzi. Wiąże się również z wysokimi kompetencjami społecznymi, np. dotyczącymi kierowania innymi ludźmi, odczytywania mowy ciała, łagodzenia konfliktów czy motywowania innych do działania.  

Inteligencja emocjonalna może być wykorzystywana w różnych obszarach życia, takich jak praca, rodzina, nawiązywanie bliskich relacji z innymi ludźmi czy rozwój osobisty. Największą szansę na odniesienie sukcesu mają te osoby, u których jednocześnie na wysokim poziomie znajduje się inteligencja racjonalna i emocjonalna. 

 

Jakie cechy świadczą o wysokiej inteligencji emocjonalnej? 

Przedstawiamy cechy inteligencji emocjonalnej, które posiadają osoby potrafiące w dojrzały sposób zarządzać swoimi emocjami. 

Kierują się jednocześnie rozumem i sercem 

Ludzie o rozwiniętej świadomości emocjonalnej podejmują decyzje, kierując się sercem, lecz jednocześnie biorą pod uwagę logiczne argumenty. Inteligencja emocjonalna nie ma więc nic wspólnego z przesadną emocjonalnością i impulsywnością. 

Są świadome własnych emocji 

Inteligencja emocjonalna wiążę się ze świadomością własnych emocji, zarówno tych przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. Osoby dojrzałe emocjonalne potrafią zaglądać w głąb siebie i często zadają sobie pytanie, co w danej chwili czują. Potrafią być w pełni obecne, dzięki czemu nie zatracają kontaktu ze swoim wnętrzem. Posiadają także ponadprzeciętną umiejętność nazywania różnych uczuć. 

Są asertywne 

Osoby inteligentne emocjonalnie potrafią zachowywać się w asertywny sposób. Zawsze postępują w zgodzie ze sobą i są odporne na próby manipulacji ze strony innych ludzi. Nie mają problemów z odmawianiem, kiedy inni nakłaniają ich do postępowania sprzecznego z ich systemem wartości, potrzebami czy planami. Odmawiają jednak w delikatny sposób, unikając urażania innych czy niepotrzebnej agresji.