Robotyka schodzi pod wodę. Ten z pozoru niemrawo poruszający się przedmiot, to dość mocno zaawansowany robot o nazwie Finnegan stworzony przez Stevena Lichta z Massachussetts Institute of Technology. Finnegan bardzo przypomina żółwia morskiego. Jego cztery kończyny, to w istocie sprawnie poruszające się płetwy, które nadają robotowi prędkość i pozwalają na jednoczesne kierowanie nim. Prace nad tym robotem, to część szerszych badań nad napędem biomimetycznym, a więc naśladującym naturalny sposób poruszania się zwierząt. h.k.