Oznacza to, że w porównaniu z wodami morskimi ich smak określamy jako niesłony. Zarówno wody morskie, jak i słodkie zawierają sole, ale w wodach słodkich jest ich znacznie mniej, stąd smak soli pozostaje niewyczuwalny. Woda rzeczna, przepływając przez skały, piaski, glebę, wypłukuje z nich sole. Głównymi solami występującymi w wodach słodkich są węglany (w wodach morskich chlorki). Na świecie płyną rzeki, które są zasilane głównie wodą deszczową zawierającą niewielkie ilości soli; czasem rzeki płyną przez skały wapienne, gdzie związki wapnia rozpuszczają się, podwyższając zasolenie wody. Dlatego również wody określane mianem słodkich mogą mieć różne zasolenie.

Odpowiada: Anna Judek, Sekcja Edukacji Akwarium Gdyńskiego, Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

CZYTAJ TEŻ: Wojna o H2O