Jest równa iloczynowi 11 x 23 x 33, jest podzielna przez wartość swojej funkcji Eulera (tzw. tocjent), która wynosi 36; jest również podzielna przez liczbę swoich dzielników, których jest 12; jest liczbą Nivena, co oznacza, że dzieli się przez sumę swoich cyfr; należy do tzw. ciągu „Tetranacciego”; a wyrażenie 2sin(108o/2) jest równe złotej proporcji.

W niektórych szkołach wschodniego mistycyzmu , liczba 108 jest uznawana za reprezentację wszechświata będącego jednocześnie jednością (1), pustką (0) i nieskończonością (8).

Hinduscy bogowie posiadają 108 imion. Według Ajurwedy istnieje 107 witalnych punktów w ciele, których stan odpowiada za zdrowie, a umysł stanowi 108. punkt.