Co pomaga w szukaniu twórczych rozwiązań?

1. Różnorodność

Należy tworzyć jak najwięcej różnorodnych pomysłów, niezależnie od fazy pracy nad problemem. Pozwolić sobie na wszelkiego rodzaju skojarzenia, metafory, analogie, personifikacje. Im więcej pomysłów zgłaszamy, tym lepiej.

 

2. Ludyczność

Zabawa sprzyja produktywności myślenia. Pozwala nam pozbyć się emocjonalnych blokad uniemożliwiających twórczość, dynamizuje naszą aktywność i dostarcza silnej motywacji do kontynuowania pracy. Pozytywny nastrój ułatwia dostęp do zasobów pamięci, zwiększając tym samym jego produktywność intelektualną.

 

3. Odroczone wartościowanie

Chodzi o powstrzymanie się na jakiś czas od krytykowania pomysłów pojawiających się w myśleniu grupowym lub indywidualnym.

 

4. Racjonalna irracjonalność

Warto dopuścić elementy myślenia życzeniowego, nierealistycznego, oderwanego od rzeczywistości lub autystycznego. Innymi słowy – fantazjować. A następnie wprzęgnąć te elementy irracjonalne w proces zmagania się z problemem. 

 

5. Kompetentna  niekompetencja

Również będąc laikiem w jakiejś kwestii, można wpaść na świetny pomysł. Osoby mniej znające się na rzeczy mają mniej szkodliwych nawyków intelektualnych i nie zawsze korzystnych przyzwyczajeń. W mniejszym też stopniu ulegają sztywności myślenia.

 

6. Aktualność

Ważne jest to, co dzieje się TU I TERAZ. W czasie treningu kreatywności należy skupiać się na teraźniejszości, nie zaś na przyszłości czy przeszłości.

Opracowanie na podstawie "Myślisz lepiej niż myślisz", Anita Szarlik.