Naukowcy skupieni wokół Josa Brouwersa wynaleźli specjalne betonowe kostki brukowe, służące do układania nawierzchni dróg i chodników. W ich skład wchodzą substancje dodatkowe zawierające dwutlenek tytanu. Rozdrobniony do nanocząstek TiO2 posiada właściwości fotokatalityczne, a więc w obecności światła przyspiesza zachodzenie reakcji chemicznych i przekształca trujące tlenki azotu z powietrza w substancje nieszkodliwe. Nowa nawierzchnia będzie również samoczynnie czyściła drogi od brudu.  

          Specjaliści z różnych państw świata podkreślają oczyszczające właściwości dwutlenku tytanu. W uproszczeniu pod wpływem światła na powierzchni tego związku chemicznego powstają elektrony, które  ulegają połączeniu z tlenem. W ten sposób powstaje aktywny tlen oraz dziury elektronowe, które w połączeniu z wodą tworzą rodniki wodorotlenowe. Te zaś są na tyle silnymi utleniaczami, że rozkładają różne zanieczyszczenia. Holendrzy jako pierwsi postanowili przetestować na tak szeroką skalę technologię wykorzystującą TiO2.

         W mieście Hengelo przeprowadzany jest obecnie remont nawierzchni – połowa dróg zostanie pokryta innowacyjnymi, a druga połowa – zwykłymi kostkami brukowymi. Zakończenie remontu i rozpoczęcie doświadczenia zostało wyznaczone na koniec tego roku. Przez następny rok naukowcy będą mierzyć stężenie substancji szkodliwych w powietrzu na ulicach z oczyszczającym powietrze chodnikiem, a następnie porównywać wynik z wynikiem pochodzącym z "tradycyjnych" ulic. 

         Już latem 2009 poznamy, czy na prawdziwych ulicach tytanowa kostka brukowa miała taki sam efekt, jaki wywołała w warunkach laboratoryjnych (unieszkodliwienie 30-40% spalin samochodowych). Tlenki azotu są jednym ze składników spali, prowadzą one do powstawania smogu i kwaśnych deszczy. Dlatego więc wyniki testu katalitycznego bruku w Hengelo będą miały z pewnością olbrzymie znaczenie dla wszystkich dużych miast świata. JSL

źródło: www.utwente.nl