Czy da się zmienić cechy charakteru?

Prawda jest taka, że nie musimy podejmować żadnych starań, aby zmieniać cechy swojego charakteru, gdyż to się i tak dzieje na przestrzeni całego życia. W miarę upływu lat jesteśmy zmuszeni podejmować różnorodne (nierzadko trudne!) decyzje, przeżywamy także osobiste wzloty i upadki - wszystkie owe czynniki wpływają na zmiany charakteru.

Pragnąc z jakiegoś powodu wpłynąć na kierunek tych zmian, warto pracować nad samoakceptacją oraz samoświadomością. Dużą pomocą będą nam również służyły rozmowy z ludźmi - nie bójmy się pytać ich o zdanie na nasz temat, wsłuchujmy się uważnie w otrzymywane informacje zwrotne. 

Jeżeli ani jedno spośród tych rozwiązań nie okaże się skuteczne, warto poszukać profesjonalnej pomocy u psychologa lub coacha. 

 

Cechy osobowości

Aby zilustrować różnicę pomiędzy cechami charakteru a cechami osobowości, należy poświęcić nieco uwagi opisowi tych ostatnich. Pomocny bywa tu model wypracowany przez Paula Costę i Roberta McCrae'a, czyli tzw. Wielka Piątka. Opiera się ona na kilku opozycjach:

Neurotyczność/Stałość emocjonalna - przystosowanie lub niezrównoważenie emocjonalne, skłonność do przeżywania negatywnych emocji, stopień podatności na stres

Ekstrawersja/Introwersja - jakość i ilość zawieranych kontaktów społecznych

Otwartość/Zamknięcie na doświadczenie - tolerancja na nowe sytuacje bądź jej brak

Ugodowość/Antagonizm - nastawienie do innych ludzi

Sumienność/Nieukierunkowanie - poziom wytrwałości i zmotywowania w dążeniu do postawionego sobie celu.

Specjaliści podają także pewien zestaw cech charakterystycznych dla osobowości dojrzałej. Będzie to przede wszystkim akceptacja samego siebie, znajomość emocji swoich i innych ludzi (oraz umiejętność skutecznego radzenia sobie z nimi), jak również pewność siebie i realny optymizm.