Kiedy miała miejsce bitwa o Ardeny?

Ardeny to rozległy masyw wyżynno-górski, obejmujący tereny obecnej Belgii, Francji i Luksemburga. W czasie drugiej wojny światowej rejon ten był miejscem działań bojowych. W 1940 roku podczas kampanii francuskiej wojska niemieckie przeprowadziły stamtąd skuteczną ofensywę. Ardeny stały się również miejscem zaciętych walk pod koniec wojny.

Bitwa w Ardenach miała miejsce na przełomie 1944 i 1945 roku. Intensywne działania wojenne trwały tam od grudnia 1944 roku przez około miesiąc. Ofensywa w Ardenach miała duże znaczenie dla Hitlera - po wyzwoleniu Francji przez wojska alianckie latem 1944 roku wódz III Rzeszy był zmuszony go głębokiej defensywy już nie tylko na wschodzie, ale również w zachodniej części Europy. Operacja w Ardenach - zwłaszcza w kontekście czasowego wyhamowania działań Armii Czerwonej - miała odwrócić niekorzystną dla niego sytuację i pozwolić mu skupić się na walce na jednym froncie. 

Zamierzeniem Hitlera było zmuszenie wojsk alianckich do wycofania się z zajętych obszarów i odzyskanie wpływów w tej części Europy. Szanse na powodzenie kontrofensywny w Ardenach były niewielkie, ale brak działań mógł okazać się jeszcze bardziej niekorzystny - była to bowiem jedna z nielicznych okazji na odwrócenie sytuacji III Rzeszy. Operacja w Ardenach rozpoczęła się 16 grudnia 1944 roku, gdy o godzinie 5:30 rano Niemcy zaatakowali pozycje amerykańskich żołnierzy.

 

Przebieg ofensywy w Ardenach 

Bitwa w Ardenach przybrała początkowo korzystny dla Hitlera obrót. Wojska niemieckie zaskoczyły przeciwnika, który nie spodziewał się, iż po tylu klęskach Hitler może jeszcze ruszyć do kontrataku. 

W trakcie bitwy o Ardeny wzięło udział ponad 800 tys. żołnierzy alianckich i ok. 200-500 tys. Niemców. Do walki skierowano prawie 2 tysiące czołgów III Rzeszy i 1,3 tys. maszyn pozostających w rękach państw sprzymierzonych. Warto odnotować, że w trakcie walk Niemcy wystawili do boju niemal pięciokrotnie więcej dział.