Z jednej strony przeklinanie uważa się za łamanie zasad dobrego wychowania, a także zachowanie potencjalnie aspołeczne, nieżyczliwe i wrogie wobec innych ludzi. Z drugiej strony język z wykorzystaniem przekleństw wydaje się bardziej autentyczny, dzięki czemu jego użytkownicy mogą wydawać się bardziej szczerzy. Przeklinanie bywa często wykorzystywane jako sposób wyrażania intensywnych, ale prawdziwych emocji. Wulgaryzmy bywają również używane w reklamach, a nawet spotach politycznych, w celu zachęcenia większej liczby osób do przekazu w niej zawartego.

Badania pokazują, że ludzie, którzy przeklinają, są postrzegani jako bardziej wiarygodni. Inne dowodzą, że podejrzani o przestępstwo, którzy są niewinni, w trakcie przesłuchań częściej przeklinają niż osoby słusznie oskarżone. Czy faktycznie zatem osoby prawdomówne używają częściej przekleństw? Takie pytanie zadali sobie badacze pod kierownictwem Gilada Feldmana z Uniwersytetu w Maastricht.

W pierwszym badaniu udział wzięło 276 uczestników. Wszyscy udzielali odpowiedzi na pytania, które w sprytny sposób miały wykazać, jak bardzo skłonni są mijać się z prawdą (np. „zawsze jestem szczery”, „wszystkie moje nawyki są właściwe”). Ponadto badani szacowali w kwestionariuszu częstotliwość używania przekleństw oraz własną gotowość do ich użycia w określonych sytuacjach. Byli również proszeni o wypisanie przekleństw, których używają najczęściej. Wyniki pokazują, że im częściej uczestnicy przeklinali, a także im więcej przekleństw wypisali na kartce jako te, które stosują w życiu codziennym, tym rzadziej kłamali!

Najczęstszymi powodami stosowania przekleństw była ekspresja negatywnych emocji, nawyk oraz zachowanie zgodne ze swoim aktualnym samopoczuciem. W drugim badaniu przeanalizowano zmiany statusów ponad 73.000 użytkowników Facebooka. Za wskaźnik dużej prawdomówności badacze uznali częste mówienie o sobie, a także częste używanie słów związanych z wahaniem, niepewnością. Zmierzono także liczbę używanych przekleństw.

Okazało się, że osoby bardziej szczere, częściej publikowały posty z przekleństwami. Osoby kłamiące zaś, częściej używały słów negatywnych w wydźwięku, zaś przeklinały mniej. „Wcześniejsze badania pokazują, że osoby, które często przeklinają, charakteryzują się wysoko rozwiniętą inteligencją werbalną. Nasze badania pokazują, że są również bardziej szczere” – komentują badacze.