Badanie wykazało również, że penicylina (jeden z najczęściej przepisywanych antybiotyków) była związana ze „zwiększonym ryzykiem astmy i nadwagi u obu płci, celiakii i ADHD u dziewcząt oraz otyłości u chłopców, podczas gdy była ona związana ze zmniejszonym ryzykiem autyzmu u dziewcząt” – uznano.

Inny powszechnie przepisywany antybiotyk, cefalosporyna, w badaniu powiązano z wyższym ryzykiem wystąpienia największej liczby schorzeń, a w szczególności z autyzmem i alergiami pokarmowymi.

Jeśli dalsze badania nad antybiotykami potwierdzą te ustalenia, w kolejnym kroku naukowy będą musieli zastanowić się, dlaczego antybiotyki mają tak „niszczycielski” wpływ na zdrowie przyjmujących je dzieci.

LeBrasseur i jego zespół sugerują, że związek między antybiotykoterapią we wczesnym dzieciństwie i zwiększonym ryzykiem wystąpienia niektórych chorób wynika z zaburzenia mikrobiomu. Antybiotyki mogą zaburzać działanie znajdujących się w jelitach dziecka bakterii, które są potrzebne do prawidłowego rozwoju układu odpornościowego, neuronalnego, odpowiadają za prawidłową masę ciała i metabolizm – podaje portal CNN.

Antybiotyki nie rozróżniają „dobrych” i „złych” bakterii w przewodzie pokarmowym, zabijając wszystkie i pozostawiając jelita bez odpowiedniego mikrobiomu. Potrzebujemy pewnych bakterii do wchłaniania składników odżywczych, rozkładania pokarmów i ochrony układu pokarmowego przed patogenami. Badania nad ludzkim mikrobiomem wykazały, że może on odgrywać rolę w wielu istotnych procesach w naszych organizmach.

„Kiedy po raz pierwszy opracowywano i wprowadzano antybiotyki, dominującą kwestią była kontrola patogenów. Obecnie zdajemy sobie sprawę, że ich szerokie zastosowanie ma znaczący wpływ uboczny na mikrobiom, co może mieć szczególne znaczenie w rozwoju dzieci” – stwierdzono w badaniu.

Nowe badania mogą być istotną wskazówką, aby ograniczyć stosowanie antybiotyków u najmłodszych pacjentów. Jednak jednoznaczne określenie, czy przyjmowanie antybiotyków powoduje wzrost ryzyka powyższych chorób, czy za związkiem stoją inne czynniki, wymaga dalszych badań.