Organizatorem Konkursu w ramach projektu „animuj! Warszawę” jest Muzeum Powstania Warszawskiego. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zgłosi do konkursu swój film o tematyce warszawskiej. Szczególnie doceniane będzie pomysłowe ujęcie tematu.
Konkurs „animuj! Warszawę” ma przełamać stereotypy związane z animacją jako sztuką wymagającą specjalistycznego sprzętu i nadzwyczajnych umiejętności plastycznych.  Organizatorzy chcą sprowokować jak największą liczbę osób do myślenia o Warszawie jako nowoczesnej, choć bardzo zakorzenionej w historii, przestrzeni miejskiej. Szukają odpowiedzi na pytanie: co wpłynęło na współczesny kształt stolicy - jej mieszkańców, architekturę i atmosferę? Zadaniem uczestników „animuj! Warszawę” jest uchwycenie perspektywy historycznej i próba odpowiedzi na pytanie: jakie elementy historii tego miasta sprawiły, że jest ono takie, a nie inne?
Dla chętnych do wzięcia udziału w projekcie Muzeum Powstania Warszawskiegoprzygotowałó bogatą dokumentację historyczną miasta, która dostępna jest na stronie: www.animuj.1944.pl. Wybrano szczególnie inspirujące materiały wizualne dotyczące historii Warszawy od pierwszej wojny światowej aż do czasów nam współczesnych. Zadaniem uczestników jest użycie w filmie przynajmniej jednego z tych elementów.
Jury konkursu składa się z przedstawicieli Muzeum Powstania Warszawskiego, teoretyków i praktyków, zajmujących się sztuką animacji i nowych mediów. Skład jury: Dariusz Gawin, Witold Giersz, Jerzy S. Majewski, Marek Skrobecki, Robert Turło, Mariusz Wilczyński.
Na zwycięzców czekają nagrody: oprogramowanie Toon Boom, kursy fotografii cyfrowej ufundowane przez Akademię Fotografii, wyjazd na jeden z najbardziej prestiżowych festiwali - Międzynarodowy Festiwal Animacji Annecy 2009. Dodatkowo zwycięskie filmy zostaną wydane na płycie, na której znajdą się najciekawsze fragmenty spotkań z polskimi animatorami oraz film zrealizowany podczas warsztatów (kolejne odsłony warsztatów już jesienią).
Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza do udziału wszystkich, którzy chcieliby wypowiedzieć się na temat obrazu Warszawy za pomocą animacji. Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie: www.animuj.1944.pl. h.k.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Konkurs animuj! Warszawę
Muzeum Powstania Warszawskiego
Instytut Stefana Starzyńskiego
Ul. Grzybowska 79
00- 844 Warszawa