Takie języki  jak angielski, hiszpański czy mandaryński używane są przez setki milionów osób na całym świecie. Jednak większością z ok. 6 tysięcy języków świata, posługują się jedynie niewielkie lokalne społeczności.

Co ciekawe, również na terenie Europy żyją ludzie, którzy mogą porozumiewać się w rodzimym języku tylko w gronie najbliższych sąsiadów. Jak pielęgnują swoją kulturę i chronią język przed wymarciem?

8. Język sercquiais
Używany na Sark, jednej z Wysp Normandzkich. Należy do języków romańskich, pochodzi z używanego na sąsiedniej wyspie Jersey języka jèrriais i bardzo przypomina normandzki, przez co niekiedy bywa uznawany tylko za dialekt. Posługują się nim tylko nieliczni mieszkańcy wyspy Sark, a i oni powoli rezygnują z niego na rzecz angielskiego. W samym sercquiais obecnych jest wiele anglicyzmów. Praktycznie nie stosuje się go w piśmie i edukacji. Pierwszym i jednym z niewielu zachowanych tekstów w tym języku jest XIX-wieczne tłumaczenie biblijnej przypowieści o siewcy. Według badań z 2014 r. sercquiais posługuje się 20 osób, ale wyłącznie w mowie.

7. Język wotski (wocki)
Należy do języków ugrofińskich z grupy bałtofińskiej, przez lata posługiwali się nim Wotowie – lud zamieszkujący Ingrię. W XIX w. społeczność zaczęła jednak rezygnować z tego języka na rzecz rosyjskiego. W 2010 r. posługiwało się wotskim jako językiem ojczystym 68 osób (64 w Rosji i 4 w Estonii). Ostatnio jednak notuje się rosnące zainteresowanie językiem wśród młodzieży. Szacuje się, że wotski jako język obcy może znać ponad 700 osób. Chociaż w latach 30. XX w. promowano cyrylicę jako sposób zapisu języka, popularniejsze okazało się stosowanie alfabetu łacińskiego.

6. Język krymczacki
Posługują się nim mieszkańcy Krymu, autochtoni z Półwyspu Krymskiego. Należy do języków ałtajskich, niekiedy uważa się go za dialekt krymskotatarskiego. Opiera się na języku Tatarów z Krymu, chociaż mocno wyczuwalne są w nim wpływy hebrajskie. Przez lata zmieniał się sposób zapisu: najpierw zapisywano słowa w alfabecie hebrajskim, potem łacińskim, a obecnie cyrylicą. W okresie II wojnie światowej wielu mieszkańców Krymu stało się ofiarami Holocaustu, a ci którzy przeżyli, zostali wysiedleni do Uzbekistanu. Według badań z 2007 r. językiem tym jako ojczystym posługuje się zaledwie 200 osób.

5. Język judeo-włoski (italkian)
Stanowi grupę dialektów, którymi przez wieki posługiwali się Żydzi z Włoch i wyspy Korfu. Jest swoistą mieszanką włoskich dialektów oraz zapożyczeń z hebrajskiego, ladino i jidysz. Niektóre ze słów w italkian są po prostu hebrajskimi wyrazami z włoskimi prefiksami lub sufiksami. Do końca XIX w. do zapisu tego języka służył alfabet hebrajski, później zastąpił go alfabet łaciński. Dawniej istniało około dziesięciu dialektów tego języka, teraz posługuje się nim ok. 250 osób, przy czym tylko kilkadziesiąt płynnie.