W podobny sposób można odnaleźć inne adresy w czasie i przestrzeni. Czasem to samo miejsce w jednej epoce może być na dnie oceanu, by w innym czasie znaleźć się po środku wielkiego płaskowyżu.

Dostępne skróty pozwalają przyjrzeć się wybranemu miejscu w chwili gdy na Ziemi następowały kluczowe momenty rozwoju fauny i flory, jak pierwsze organizmy lądowe czy pojawienie się dinozaurów.

Trójwymiarowy mapa globu Ancient Earth, będąca owocem 30 lat pracy paleografa Christophera Scotese nad projektem Paleo Maps, jest dołączona do największej cyfrowej bazy danych o dinozaurach stworzonej przez paleontologa Iana Webstera, czyli Dinosaur Pictures właśnie.

Webster zbudował swoją mapę jako aplikację sieciową by była kolejną warstwą istniejącej już mapy autorstwa Scotese z modelami geologicznymi. Ta druga przedstawia ruchy płyt tektonicznych na przestrzeni ostatnich 750 mln lat z wykorzystaniem programu GPlates.

- Historia Ziemi jest dłuższa, niż potrafimy to sobie wyobrazić. Aktualne ułożenie płyt tektonicznych to po prostu pewien moment w czasie. W przyszłości będzie wyglądać zupełnie inaczej. Szczególnie, gdy już i my wyginiemy – Webster zauważył w rozmowie z CNN

Mapa powstała jako praktyczna pomoc w ilustracji ciekawych naukowych danych w sposób pozwalających użytkownikowi na prostą manipulację. Docelowymi odbiorcami mieliby być nauczyciele i wykładowcy akademiccy, ale też każdy pasjonat historii naszej planety.

- Ona ma fascynować i budzić szacunek dla żmudnej pracy wielu naukowców starających się przybliżyć nam wszystkim przeszłość naszego świata – dodał jeden z autorów  projektu.