1. Poznaj taktyki manipulacyjne

Sposób wpływania na ludzi to nie żadna wiedza tajemna. Im więcej będziesz wiedzieć o psychologicznych mechanizmach manipulacji, tym łatwiej będzie ci dostrzec manipulację, nazwać ją i obronić się.

 

2. Pamiętaj zwłaszcza o ludzkich skłonnościach do „myślenia na skróty” i podejmowaniu działań pod wpływem konkretnych bodźców.

– Jeśli masz ochotę odwzajemnić czyjś podarek czy gest… pomyśl.
– Zanim zrobisz coś dlatego, że kogoś bardzo lubisz… pomyśl.
– Niech czyjś autorytet nie przysłoni ci całego świata.
– Jeśli masz zamiar zrobić coś, dlatego że robią to inni… zaczekaj.
– Nie bądź konsekwentny wbrew rozsądkowi.
– Nie dąż do czegoś tylko dlatego, że jest to niedostępne.

3. Poszukaj „adwokata diabła” dla siebie

Dobrze mieć przyjaciela, któremu ufamy, który dobrze nas zna i z którym możemy przedyskutować swoje poglądy czy sposób postępowania. Warto mieć przy sobie osobę, która zawsze zareaguje krytycznie, gdy w przypływie emocji i pod wpływem innych będziesz postępował niezgodnie ze swoimi wartościami, wbrew wcześniejszym poglądom.

4. Rozwijaj potrzebne cechy

Pracuj nad podniesieniem swojej inteligencji emocjonalnej (nad znajomością własnych emocji, umiejętnością samokontroli i rozpoznawania emocji u innych). Bądź świadomy własnych atutów i buduj poczucie własnej wartości.

5. Wsłuchaj się we własne emocje

Tylko wtedy będziesz w stanie usłyszeć najsłabsze emocje, które podpowiadają ci, że nie wszystko jest tak piękne i prawdziwe, jak usiłuje ci się wmówić.

6. Rozwijaj umiejętność wytrzymywania presji

Zachowaj spokój i zimną krew w kontakcie z manipulantem, ćwicz radzenie sobie z negatywnymi emocjami (złością, lękiem, frustracją i niepokojem). W sytuacji nacisku zastosuj technikę stopniowania swojej reakcji:

– Poproś o nienaleganie.
– Jeśli to nie pomaga, odwołaj się do własnych zasad/decyzji: „Mam taką zasadę, że nie przekazuję takich informacji”.
– Odwołaj się do własnych emocji: „Zaczyna mnie to drażnić, irytują mnie twoje nalegania”.
– Podkreśl szacunek do własnych decyzji: „Moja decyzja jest nieodwołalna”.