Dane uzyskano na podstawie ogólnopolskiego badania w ramach programu „Zdrowa ONA” zainicjowanego przez Gedeon Richter, przeprowadzonego w dniach 26.11-01.12 2014 roku metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research. Badaniem objęto łącznie 1000 kobiet w wieku 18-45 lat.